STARE MIASTO. Aktywnie dla wspólnego dobra

1

Ekonomia społeczna jest obecnie coraz częściej wymienianym hasłem w przestrzeni publicznej. Coraz częściej słyszymy o powstających kolejnych jej podmiotach, czyli o spółdzielniach socjalnych. Czym są takie spółdzielnie i co je wyróżnia ? Są to przede wszystkim przedsiębiorstwa spółdzielcze, zarządzane przez wspólnotę członków, którzy w tym przedsiębiorstwie osobiście pracują. Jednak w odróżnieniu od typowych przedsiębiorstw (których celem jest generowanie zysków) spółdzielnie stawiają na pierwszym miejscu człowieka, jego pracę i rozwój społeczno-zawodowy. Spółdzielnie pomagają również wielu osobom powrócić na rynek pracy i być odpowiedzialnym za wspólne przedsięwzięcie.

W powiecie konińskim działa już wiele spółdzielni socjalnych, które z powodzeniem realizują swoje usługi, zdobywając coraz większe uznanie klientów. Udowadniają tym samym, że ich usługi stoją na takim samym poziomie profesjonalizmu co usługi świadczone przez firmy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście realizował już wiele projektów na rzecz reintegracji mieszkańców zagrożonych wykluczeniem zawodowym. Dlatego idea utworzenia na terenie gminy spółdzielni socjalnej, którą tworzyć będą osoby bezrobotne również była wspierania przez GOPS.

Udało się doprowadzić do powstania pierwszej w gminie spółdzielni socjalnej, która skupia 5 członków oraz osobę koordynującą jej pracę i rozwój. Spółdzielnia działa pod nazwą „Aktyw”, oferując usługi m.in. w zakresie prania, sprzątania, a także pielęgnacji terenów zielonych. Spółdzielnia prowadzi w swojej siedzibie również sklep z ubraniami i akcesoriami dla dzieci.

Koordynator spółdzielni ocenia, że przedsięwzięcie ma przed sobą dobre perspektywy. Mamy obecnie już wielu zadowolonych klientów, co ciekawe – są to w dużej mierze klienci instytucjonalni oraz firmy. Chcemy cały czas rozszerzać zakres naszych usług, dzięki zakupowi dodatkowych specjalistycznych urządz– poinformowała Sławomira Majdzińska, koordynatorka spółdzielni.

Przyznaje ona, że nie było łatwo wystartować z całym projektem. – Trzeba było znaleźć odpowiednich ludzi, którzy spełnialiby kryteria formalne oraz – co najważniejsze – byli chętni podjąć się odpowiedzialnego zadania. Bardzo dużą barierą jest oczywiście niewystarczająca ilość pieniędzy na rozpoczęcie. Naszej spółdzielni udało się pozyskać wsparcie finansowe bezpośrednio ze środków ministerialnych przekazanych nam za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy. Jednak cały czas liczymy na kolejne wsparcie, które będzie dostępne w ramach nowego rozdania funduszy unijnych – dodała Sławomira Majdzińska.

Spółdzielnia oferuje swoje usługi w przystępnych cenach, dodając do tego najwyższą jakość świadczonych usług. Osoby w niej pracujące uczestniczą w wielu szkoleniach zawodowych podnoszących ich kwalifikacje. Dzięki temu oferta spółdzielni jest konkurencyjna na rynku. Klienci spółdzielni mają świadomość, że dzięki zakupowi produktów czy skorzystaniu z jej usługi przyczyniają się do powstawania i utrzymania miejsc pracy stworzonych przez osoby niegdyś bezrobotne.

Dzięki uczestnictwie we wspólnym przedsięwzięciu członkowie spółdzielni uczą się pracowitości i odpowiedzialności. Wiedzą, że los ich spółdzielni jest tylko w ich rękach. Dlatego dzięki determinacji „Aktyw” ma dużą szansę na powodzenie.

(nadesłał: Urząd Gminy w Starym Mieście)