SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. Zmiany na lepsze z Lokalną Grupą Działania

IS_038

Dzięki Stowarzyszeniu ,,Solidarni w Partnerstwie” na terenie jego działania, czyli w gminach: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków zrealizowano wiele potrzebnych zadań. Potwierdził to wyjazd studyjny pod nazwą ,,Zmiany na lepsze z LGD”, zorganizowany przez SwP. Uczestnicy zapoznali się ze sposobem realizacji i funkcjonowania wybranych projektów zrealizowanych w każdej z gmin należącej do Stowarzyszenia za pomocą Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W Tuliszkowie grupa została powitana przez zastępcę burmistrza Piotra Hryniuka. Zrealizowane projekty zaprezentował Łukasz Marciniak. Były to: zmodernizowany budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, renowacja ołtarza św. Anny Samotrzeciej w kościele pw. św. Wita, siłownia zewnętrzna przy kompleksie sportowym w Tuliszkowie.

W gminie Rychwał uczestnicy zobaczyli zagospodarowanie terenów zielonych i miejsc wypoczynku oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy kościele pw. św. Trójcy w Rychwale, gdzie powstał punkt informacyjny szlaków turystycznych. W parku miejskim powstał mały amfiteatr służący społeczności. Informacji na temat zrealizowanych projektów udzieliła Iwona Popieluch.

W Grodźcu uczestnicy mogli zobaczyć modernizację placu ks. Abp. B. Dąbrowskiego oraz wymianę – remont dachu na kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Grodźcu. Szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych projektów zaprezentowała dyrektor biura Stowarzyszenia Iwona Bańdosz. W Królikowie Anna Urbaniak opowiedziała o wykonanej instalacji solarnej wraz z modernizacją wody użytkowej w prywatnym przedsiębiorstwie „Madera”. W tymże miejscu był również programowy czas na krótki odpoczynek i poczęstunek.

W Rzgowie grupę powitała zastępca wójta Lucyna Wrzyszczyńska. Zaprezentowała i opowiedziała o budowie placu i parkingu za pawilonem handlowym oraz pokazała boiska wielofunkcyjne w Rzgowie. W Osieczy zapoznano się ze zrealizowanym projektem w gospodarstwie agroturystycznym.

W Golinie uczestników wizyty studyjnej witał burmistrz Mirosław Durczyński i dyrektor Domu Kultury Damian Ciesielski. Uczestnicy zobaczyli zrewaloryzowany plac Kazimierza Wielkiego, na którym poza fontanną znajduje się wiele elementów infrastruktury turystycznej. W Bibliotece Publicznej dyrektor Żanetta Matlewska opowiedziała o zrealizowanym projekcie i pokazała zakupiony sprzęt komputerowy do czytelni. W Domu Kultury zapoznano się z projektami, w ramach których zostały zorganizowano warsztaty muzyczne oraz zakupiono sprzęt dla orkiestry dętej. W drodze powrotnej do ostatniej z gmin – Starego Miasta – uczestnicy odwiedzili w Węglewie Stowarzyszenie Kulturalne „Tradycja”, gdzie Stanisława Jasiczek opowiedziała o parku ginących zawodów i tradycji.

Na wjeździe do Starego Miasta uczestnicy mogli zobaczyć wymieniony dach na kościele parafialnym pw. św. Ap. Piotra i Pawła. Następnie przejechali pod „Pensjonat nad Zalewem”, gdzie w ramach projektu został wybudowany budynek hotelowy wraz z łącznikiem, o którym opowiedziała Danuta Okarma. Ostatnim punktem na trasie była wizyta w gospodarstwie agroturystycznym ,,Owocowy Raj nad Zalewem”, gdzie w ramach projektu powstało wiele elementów turystycznych. Najbardziej interesującym były małe tężnie, o których opowiedziała Elżbieta Nowak.

Celem wyjazdu było zapoznanie uczestników z doświadczeniami i najlepszymi praktykami realizowanymi na obszarze Stowarzyszenia. Miłym akcentem było pojawienie się loga Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” na tablicach informacyjnych dotyczących projektów w gminie Tuliszków, Golina, Stowarzyszeniu Kulturalnym „Tradycja” oraz u Anny Urbaniak. Wyjazd udowodnił, jak dużo zostało zrobione w ramach Leadera za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”.