KAZIMIERZ BISKUPI (POSADA). Podziękowania wójta dla Zuzanny Warzych

1

Zuzanna Warzych to osoba znana nie tylko w gminie Kazimierz Biskupi. Przed laty prowadziła świetlicę i bibliotekę w pałacu w Posadzie, organizowała dożynki, festyny, zabawy i inne wydarzenia, na których bywali mieszkańcy okolicznych miejscowości. Ta inicjatorka działań kulturalnych była inspiracją spotkania poetyckiego, 24 lipca. Serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę społeczną, za rozbudzanie pasji do literatury, sztuki, poezji wśród mieszkańców gminy, za organizowanie wydarzeń kulturalnych złożył Zuzannie Warzych wójt gminy Kazimierz Biskupi Jan Sikorski.

Podkreślono, że dzięki takim ludziom rośnie wrażliwe społeczeństwo, a miejscowości ożywają. Choć Zuzanna Warzych skończyła 80 lat, jej pasja do poezji nie zgasła, a wiersze sypią się jak z rękawa. Marzeniem bohaterki lokalnej społeczności jest to, aby pałac w Posadzie tętnił życiem jak dawniej. Trzyma ona kciuki za wszystkie działania Grupy Inicjatywnej Pałac Posada. Jak powiedziała na spotkaniu, działania tej grupy są podobne do tych, które ona organizowała przed laty wraz ze swoimi koleżankami.

(nadesłał: Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim)