KONIN. Towarzysz gnom gnoma gnomem pogania, czyli marsz ,,Piechura” na konińskie salony

źródło: ,,NSZZ „Solidarność” Region Konin. Wybór dokumentów, tom I (1980-1981)”, książka wydana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu