W TRZEŹWOŚCI. KONIN. 30 lat abstynencji

30. rocznicę abstynencji obchodził Michał Juszczak, działacz Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów ,,Szansa”. Z tej okazji otrzymał wiele gratulacji i życzeń od przedstawicieli instytucji i osób prywatnych. Dla jubilata abstynencja okazała się nowym, wartościowym etapem życia, w którym pomagał nie tylko sobie, ale także innym.

Wśród składających życzenia była m.in. Anna Kwaśniewska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie. Na zdjęciu z Wandą Goj, kierownik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie, oraz Janem Michalskim, przewodniczącym Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Konina. Z tyłu Wiesław Szukalski, prezes Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów ,,Szansa”.