W TRZEŹWOŚCI. XXIII Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Licheniu. Bohdan Woronowicz laureatem Nagrody Pelikana

Na XXIII Ogólnopolskim Spotkaniu Trzeźwościowym w Licheniu po raz drugi przyznano Nagrodę Pelikana dla osoby, która w znaczący sposób angażuje się w pomoc osobom uzależnionym. Laureatem został dr Bohdan Woronowicz, jeden z najbardziej znanych w Polsce terapeutów uzależnień. Autor m.in. książki ,,Alkoholizm jest chorobą”.