WIERZBINEK. Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Muzycznej

2 września 42 uczniów rozpoczęło rok szkolny w Szkole Muzycznej I stopnia w Radziejowie – Filia w Wierzbinku. To jedyna tego typu placówka oświatowa w powiecie konińskim i powiecie radziejowskim, a biorąc pod uwagę, że Wierzbinek jest gminą wiejską, zapewne unikatowa także w skali kraju. Filia ma swoją siedzibę w zabytkowym pałacyku z XIX wieku, gdzie jeszcze kilka lat temu funkcjonował Urząd Gminy w Wierzbinku. Na uroczystości byli starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak i wójt gminy Wierzbinek Paweł Szczepankiewicz – to właśnie oni 21 maja 2015 roku podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy powiatem radziejowskim a gminą Wierzbinek w sprawie utworzenia filii Szkoły Muzycznej. Wśród przybyłych był także wicestarosta koniński Władysław Kocaj. Gości, uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną powitała dyrektor Szkoły Muzycznej Lila Filutowska. Zaprosiła jednocześnie zebranych do wysłuchania krótkiego koncertu w wykonaniu nauczycieli muzycznej placówki w Wierzbinku.

Poniżej zdjęcie w większym rozmiarze:

Wysłuchaj motywu muzycznego z filmu ,,Amelia” w wykonaniu nauczycieli ze Szkoły Muzycznej w Radziejowie – Filia w Wierzbinku: