KAWĘCZYN. Rodzinny ogródek Marysieńki

1

W ramach programu „Wolontariat Rodzinny – lokalnie” 7 rodzin we współpracy ze Stowarzyszeniem „Kawęczyńskie Forum Rodziców” realizuje projekt „Rodzinny ogródek Marysieńki”. Celem projektu jest stworzenie na terenie przylegającym do Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie rodzinnego ogródka. Ponieważ w zamyśle ma to być teren do wspólnego spędzania czasu dla całych rodzin, zostanie zamontowany orbiter do ćwiczeń na świeżym powietrzu oraz ustawiona altanka. Ogródek będzie pełnić również funkcję edukacyjną.

Teren ogródka został już uprzątnięty, pomalowano ogrodzenie, wyrównano ziemię i wytyczono zagonki. Uczestnicy projektu „Rodzinny ogródek Marysieńki” są więc gotowi do sadzenia roślin. Teraz potrzebny jest obfity deszcz, który zmniejszy skutki tegorocznej suszy.

Rodziny uczestniczące w projekcie pozyskały dodatkowych sojuszników do realizacji swoich planów. Wspólna praca dała wiele radości i satysfakcji wolontariuszom.

Projekt jest wykonywany w ramach Programu Fundacji PZU, realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.