KAZIMIERZ BISKUPI. O bombie ekologicznej do prezydenta RP

Wójt gminy Jan Sikorski napisał do prezydenta Andrzeja Dudy, w którym poinformował go o ,,tykającej bombie ekologicznej”. Sprawa dotyczy ok. 15 tysięcy ton odpadów, znajdujących się na terenie nieruchomości przy ul. Biurowiec 3 w Kazimierzu Biskupim. ,,Duża część odpadów znajdujących się na działce jest w rozpadających się pakietach, workach. Wśród góry śmieci znajdują się również pojemniki, prawdopodobnie z substancją ropopochodną. Niektóre z nich są uszkodzone, co powoduje wyciek substancji na zewnątrz. Odpady są zgromadzone w tym miejscu od kilku lat. Od roku 2012 odpady są tylko magazynowane, nie jest prowadzony ich odzysk” – napisał wójt, prosząc o pomoc. Dotychczasowe działania nie spotkały się bowiem z należytym odzewem.

Wójt napisał do prezydenta o ,,tykającej bombie ekologicznej”

29 września Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedziała, że pismo wójta zostało przekazane do Ministerstwa Środowiska, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i przedstawienie zajętego stanowiska.

Pismo wójta Jana Sikorskiego do prezydenta Andrzeja Dudy: tutaj

Odpowiedź z Kancelarii Prezydenta: tutaj