STARE MIASTO. Czy dojdzie do likwidacji Straży Gminnej?

1 października, na sesji Rady Gminy, 8 radnych poparło uchwałę w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu dotyczącej rozwiązania Straży Gminnej w Starym Mieście. To pierwszy krok do likwidacji tej formacji. Czy do tego ostatecznie dojdzie, okaże się w najbliższych tygodniach.

Straż Gminna w Starym Mieście funkcjonuje od 23 kwietnia 2012 roku. Obecnie zatrudnia 3 osoby – 2 strażników i jednego pracownika cywilnego. W I półroczu 2015 roku koszt jej funkcjonowania wyniósł 111 563,35 zł.

Czy jest sens utrzymywania Straży Gminnej? Większość radnych uważa, że nie. Wójt Ryszard Nawrocki i mniejszościowa grupa radnych widzi więcej korzyści z funkcjonowania tej formacji, mimo ponoszonych kosztów. W odpowiedzi na pytanie Konińskiej Gazety Internetowej wójt wskazał liczne pozytywne efekty. Na przykład w ramach współpracy z pracownikami Urzędu Gminy oraz jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi gminy jest to m.in. ,,realizacja zadań wynikających z Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt, tj.: pomoc w odławianiu bezdomnych zwierząt, współpraca z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami oraz schroniskiem, interwencje na nieruchomościach, w których istnieje podejrzenie znęcania się nad zwierzętami, współpraca z lekarzem weterynarii, pomoc w adopcji bezdomnych zwierząt”.

Straż bierze czynny udział ,,w pracach związanych z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (powódź, porywisty wiatr, susza)”. Kontroluje nieruchomości pod kątem wywozu nieczystości stałych (sprawdzanie umów, rachunków) oraz nieruchomości niezamieszkałych (firm, instytucji) w zakresie posiadania umów i rachunków za odpady.

Straż współpracuje także z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Włącza się w długofalowe programy GKRPA, na przykład ,,Powstrzymaj pijanego kierowcę”, czy uczestnicy w akcji ,,Bezpieczne wakacje”.

Pełna treść odpowiedzi: tutaj