GRODZIEC. Z lepszej perspektywy zrobiła się znacznie gorsza

Anna Andrzejewska, nowa wójt od ubiegłorocznych wyborów samorządowych, nie zachwyca stylem kierowania gminą i stylem komunikacji. Nawet w jej własnych szeregach słychać bardzo krytyczne głosy, co potwierdziła rezygnacja 17 czerwca tego roku z pełnionej funkcji radnego Rady Gminy w Grodźcu Błażeja Marczaka. Startował on właśnie z komitetu wyborczego Andrzejewskiej, pod nazwą ,,Lepsza Perspektywa”. Zdobył w okręgu nr 15 – sołectwo Biskupice – 121 głosów, najwięcej w całej gminie. Był jednym z najlepszych radnych.

Dzień później, 18 czerwca, tłumacząc swoją rezygnację, stwierdził m.in.: ,,Nie zgadzam się totalnie, że tak powiem, ze sposobem prowadzenia inwestycji, pomysłem na rozwój naszej gminy. (…) Razem z panią wójt byłem …, pani wójt zaprosiła mnie do Komitetu „Lepsza Perspektywa”, powiem tak, nie wydaje mi się, żeby to była lepsza perspektywa, a na pewno w najbliższym czasie razem nie zmienimy tej gminy na lepsze”.

Duet samorządowy w Grodźcu – wójt Anna Andrzejewska i przewodniczący Rady Gminy Mariusz Woźniak – reprezentuje KWW ,,Lepsza Perspektywa”. ,,Nie wydaje mi się, żeby to była lepsza perspektywa” – stwierdził były radny Błażej Marczak.

W rozmowie z Konińską Gazetą Internetową były radny nie chciał w szerszym zakresie odnieść się do przyczyn swojej rezygnacji.

W wyniku wyborów uzupełniających do Rady Gminy Grodziec w okręgu nr 15 nowym radnym został Tomasz Czapczyk. W ubiegłorocznych wyborach samorządowych ubiegał się o funkcję wójta gminy Grodziec, a tym samym był konkurentem obecnej wójt Anny Andrzejewskiej. Może to oznaczać wyższą temperaturę samorządową i starcia na posiedzeniach Rady Gminy.