KAWĘCZYN, POZNAŃ. Nagroda za projekt ,,650-lecie Tokar”

25 listopada w sali konferencyjnej budynku Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. H. Wieniawskiego odbyło się uroczyste podsumowanie XVI edycji Konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. W wydarzeniu wzięła udział Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, która wraz z Markiem Zielińskim – zastępcą prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wręczyli nagrody laureatom. Uroczystość prowadziła Mariola Górniak – dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Na zdjęciu od lewej: Teresa Kęska; Beata Goślińska, radna gminy Kawęczyn; Mirosława Kaźmierczak, radna województwa wielkopolskiego; Marek Zieliński, zastępca prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu; Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego; Jan Nowak, wójt gminy Kawęczyn; Mikołaj Grzyb, radny województwa wielkopolskiego.

Konkurs organizowany jest corocznie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Biorą w nim udział jednostki samorządu terytorialnego, podległe im instytucje oraz organizacje i podmioty gospodarcze z terenu województwa wielkopolskiego. Projekty zgłaszano w dwóch kategoriach:

Kategoria I – będąca promocją współpracy pomiędzy samorządami gmin lub powiatów oraz jednostkami im podległymi, bądź organizacjami lub podmiotami gospodarczymi działającymi i zarejestrowanymi na właściwym miejscowo terenie. W ramach tej kategorii można było składać projekty dotyczące:
a. Lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej.
b. Lokalnego oddziaływania w zakresie działalności prokulturowej.

Kategoria II – będąca promocją działania i inicjatyw społecznych samorządów lokalnych (gminnych i powiatowych).
W ramach tej kategorii można było składać projekty dotyczące:
a. Lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej.
b. Lokalnego oddziaływania w zakresie działalności prokulturowej.

Tegoroczna edycja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Zgłoszono 54 inicjatywy, z czego 50 spełniło kryteria i przeszło do kolejnego etapu. Projekty konkursowe tej edycji charakteryzował bardzo wysoki poziom. Pula nagród wynosiła 150 tys zł. Nagrody ufundowane zostały z budżetu województwa wielkopolskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Projekt zgłoszony przez gminę Kawęczyn zatytułowany ,,650-lecie Tokar” i wydanie monografii „Sześć i pół wieku Tokar, jako wzór działalności prokulturowej w Gminie Kawęczyn” został oceniony bardzo wysoko, jako jeden z najlepszych otrzymał najwyższą nagrodę w wysokości 10 000 zł. Wyróżnienie w imieniu gminy Kawęczyn odebrał wójt Jan Nowak oraz Zarząd Komitetu Obchodów Jubileuszu 650-lecia Tokar (Beata Goślińska, radna gminy Kawęczyn, Teresa Kęska oraz Halina Ambroziak–Juszczak. Na zakończenie uroczystości wystąpił Zespół Ludowy z gminy Czermin oraz Orkiestra Dęta z gminy Stare Miasto. Dodać należy, że gmina Kawęczyn po raz siódmy otrzymała tę zaszczytną nagrodę.

(Urząd Gminy w Kawęczynie)