KAZIMIERZ BISKUPI. Sławomir Szczepański prezesem OSP

Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Biskupim podsumowano działalność za ostatni rok. Funkcję prezesa OSP na kolejną kadencję objął Sławomir Szczepański.

(UG Kazimierz Biskupi)