STARE MIASTO. Współpraca z trzecim sektorem

Organizacje pozarządowe są bardzo ważnym partnerem dla samorządów. Skupiają lokalną społeczność i realizują wiele zadań publicznych zleconych przez gminy. Na temat współpracy sektora samorządowego i pozarządowego dyskutowano na spotkaniu w dniu 3 lutego w Starym Mieście. Udział w spotkaniu informacyjnym wzięło 11 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy.

Głównym punktem spotkania było omówienie programu współpracy na 2016 rok. – Corocznie przygotowujemy program współpracy pomiędzy gminą, a organizacjami pozarządowymi, powstaje on w oparciu o wnioski zainteresowanych organizacji i jest z nimi konsultowany. Dzięki programowi możemy zlecać wiele zadań gminnych stronie pozarządowej. Z pewnością wpływa to pozytywnie na jakość realizacji zadań, ponieważ organizacje są wyspecjalizowane w swoich sferach działalności – poinformował Karol Małolepszy, rzecznik prasowy Urzędu Gminy Stare Miasto.

Gmina Stare Miasto na realizację programu przeznacza pewną pulę środków budżetowych. Trafiają one w formie dotacji do organizacji, które złożą swoje oferty i zostaną wyłonione w ogłoszonych konkursach. – Na realizację zadań w 2016 r. planujemy przeznaczyć 101 tys. zł. Jako obszary priorytetowe wyznaczono zadania z zakresu pomocy społecznej, ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego, z zakresu wychowania fizycznego oraz bezpieczeństwa publicznego. Już teraz zainteresowane organizacje pozarządowe mogą obserwować naszą stronę internetową, ponieważ w połowie lutego zostaną ogłoszone pierwsze konkursy – dodał Karol Małolepszy.

Na spotkaniu przekazano również informacje o aktualnych konkursach, inicjatywach i programach grantowych, do których przystąpić mogą organizacje pozarządowe. Dzięki czemu mają one szansę na pozyskanie dodatkowych środków na realizację wielu ciekawych projektów dla mieszkańców gminy Stare Miasto.

(UG Stare Miasto)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA