KAZIMIERZ BISKUPI. Praca czeka

Lokalna Grupa Działania ,,Między Ludźmi i Jeziorami”, z siedzibą w Kazimierzu Biskupim, ogłosiła otwarty nabór na stanowiska dyrektora Biura LGD oraz specjalisty ds. rozwoju obszarów wiejskich. Ze szczegółami można się zapoznać w ogłoszeniach poniżej:

Ogloszenie – Dyrektor Biura LGD

Ogłoszenie – Specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich