ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH w KONINIE. Konkurs z zakresu profilaktyki raka

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie zorganizowało finał międzyszkolnego konkursu z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych. Miał on zasięg ponadwojewódzki. I był poświęcony profilaktyce raka jelita grubego. To jeden z najczęściej występujących nowotworów, dlatego konieczne jest podejmowanie działań poszerzających wiedzę o tej chorobie, przede wszystkim o zagrożeniach i sposobach jej zapobiegania. Organizowany przez WSCKZiU w Koninie konkurs jest jednym ze sposobów dostarczania informacji na ten temat.

W kategorii wiedzy teoretycznej I miejsce zajęła Nina Młodziniak (WSCKZiU w Koninie), II – Anna Lorek (WSCKZiU w Rawiczu), III – Patrycja Giżycka (WSCKZiU nr 1 w Poznaniu). W kategorii ,,prezentacja multimedialna” I miejsce zdobyła Magdalena Jakubowska (WSCKZiU w Gnieźnie), II – Joanna Plewińska (WSCKZiU w Ostrowie Wlkp.), III – Marlena Wiśniewska (M-S CKZiU w Inowrocławiu).

Tegoroczna impreza była kolejną z cyklu konkursów dotyczących profilaktyki chorób nowotworowych, które zorganizowała konińska szkoła medyczna. – Tradycyjnie w konkursie biorą udział słuchacze szkół policealnych o profilu medycznym z terenu całej Wielkopolski oraz przedstawiciele województwa kujawsko-pomorskiego w osobach słuchaczy z Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu. Do udziału zaproszono również uczniów szkół średnich z naszego rejonu, których reprezentuje młodzież z Zespołu Szkół Ekonomiczno- Usługowych w Żychlinie – mówił dyrektor „Centrum” Wojciech Szymczak.

Tegoroczny finał konkursu miał szczególny wymiar, bowiem patronat honorowy nad nim objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Konkurs przebiegał dwuetapowo. Pierwszy etap – wewnątrzszkolny – odbył się równolegle 18 marca w Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim, Gnieźnie, Rawiczu, Złotowie, Inowrocławiu, Żychlinie i Koninie. A etap drugi – międzyszkolny – 8 kwietnia w Koninie.

Zaproszenie do udziału „w kibicowaniu” finalistom przyjęło wielu gości, którzy swą obecnością uświetnili końcowy etap konkursowego współzawodnictwa. Byli to m.in.: wicemarszałek województwa wielkopolskiego Marzena Wodzińska i wicestarosta powiatu konińskiego Władysław Kocaj. Prezydenta Miasta Konina reprezentował sekretarz miasta Marek Zawidzki. Departament Edukacji i Nauki UMWW w Poznaniu reprezentowali: Dorota Kinal – dyrektor Departamentu, Czesław Kruczek – zastępca dyrektora Departamentu, Janina Golik – naczelnik Wydziału Ekonomicznego oraz Jolanta Kamzela-Czub – naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Placówek. Problematykę profilaktyki raka jelita grubego z lekarskiego punktu widzenia przybliżyła w okolicznościowej prelekcji Bogusława Karaszewska – specjalista onkologii klinicznej, ordynator Oddziału Onkologii z pododdziałem Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, absolwentka Zespołu Szkół Medycznych w Koninie. Ponadto przybyli dyrektorzy „bliźniaczych” placówek edukacyjnych z Wielkopolski i Inowrocławia, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie i dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.