KONIN. Po wybudowaniu spalarni odpadów niższe ceny za ciepło

W związku z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej drugiego źródła ciepła – Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych – od 1 maja 2016 roku w Koninie obniżone zostaną ceny za zamówioną moc cieplną i za ciepło. Zmianę taryfy dla MPEC Konin zatwierdził 5 kwietnia 2016 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.  Dotychczas odbiorcy w Koninie byli rozliczani za ciepło według cen z obowiązującej taryfy ZE PAK SA. Ceny od 1 maja wyliczane będą już na podstawie taryf obu wytwórców ciepła – zarówno elektrowni, jak i spalarni.

Od dnia 1 maja 2016r. obniżeniu ulegają ceny netto /bez VAT/ za zamówioną moc cieplną i za ciepło według poniższych danych:

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Do

30.04.2016r.

Od

1.05.2016r.

1. Cena za zamówioną moc cieplną roczna zł/MW/rok netto 86 286,96 84 598,65
rata miesięczna zł/MW/m-c netto 7 190,58 7 049,89
2. Cena ciepła zł/GJ netto 21,63 21,36

Podstawa prawna:
Decyzja Prezesa URE nr OPO-4210-14(6)/2016/263/XIV/ED z dnia 5 kwietnia 2016r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 6 kwietnia 2016r. poz. 2643.