GNIEZNO. Goliński akcent na obchodach 1050. rocznicy chrztu Polski

1050 lat temu przedstawiciel rodu Piastów – książę Mieszko I przyjął chrzest, co symbolicznie uznawane jest przez historyków za swoiste położenie podwalin pod nasze państwo i tym samym zaliczenie formującej się Polski w poczet schrystianizowanych krajów Europy. Dla uczczenia tej ważnej rocznicy, w roku 2016 w całej ojczyźnie odbywały się cykliczne uroczystości, mające na celu przywrócenie pamięci o tak ważnym wydarzeniu z 966 roku. Kulminacja obchodów przypadała na dni od 14. do 16 kwietnia 2016 r. zarówno w Gnieźnie, jak i Poznaniu. Przyświecało im wymowne w swojej treści hasło: „Gdzie chrzest, tam nadzieja”. Na uroczystościach w pierwszej stolicy Polski miała swój akcent także Golina, w tym swoista delegacja ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego. W jubileuszowej Mszy św. w prastarej katedrze z udziałem Episkopatu Polski, prezydenta RP Andrzeja Dudy, premier Beaty Szydło, marszałków Sejmu i Senatu uczestniczyli m.in. ks. proboszcz Andrzej Urbański, s. Laurencja Chodźko SDP i s. Elizeusza Golak SDP z golińskiej Wspólnoty Sióstr Opatrzności Bożej oraz Przemysław Ciesielski. Eucharystii przewodniczył legat papieski, kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Słowo Boże wygłosił prymas Polski, abp Wojciech Polak. Ponadto ważnymi punktami jubileuszowej Eucharystii były odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, posłanie misjonarzy i pożegnanie kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

Mszy świętej przewodniczył legat papieski, kardynał Pietro Parolin

Pożegnanie kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

W jubileuszu wzięli udział m.in. prezydent RP Andrzej Duda i premier Beata Szydło

Przesłanie prezydenta RP do zgromadzonych

W uroczystościach wzięli także udział: s. Laurencja Chodźko SDP i s. Elizeusza Golak SDP z golińskiej Wspólnoty Sióstr Opatrzności Bożej oraz Przemysław Ciesielski

Na zakończenie warto dodać, że gnieźnieńskie uroczystości z 14 kwietnia 2016 r. w doskonały sposób posłużyły podkreśleniu rangi i wielkiego znaczenia chrztu Polski, który wywarł niezatarte znamię na przyszłych pokoleniach i szeroko pojętej kulturze, nauce i zapewne całej późniejszej tradycji.

tekst: Przemysław Ciesielski, zdjęcia: Natalia Ciesielska, harcerz Łukasz, Przemysław Ciesielski