GOLINA. Przypomnieli chrzest Polski

IS_IMG_6063

,,Przed wiekami powołani, prawdę Pana poznaliśmy, my Polanie i Wiślanie, Trójcy chwałę oddajemy. Zostaliśmy zanurzeni, uświęceni, namaszczeni, w imię Ojca Przedwiecznego, Syna Jego i Ducha Świętego” – takimi słowami wymownego hymnu rozpoczął się 15 kwietnia 2016 r. okolicznościowy, jubileuszowy happening, któremu przyświecało hasło: „Minęło 1050 lat”. Został on zorganizowany tuż u symbolicznych „stóp” króla Kazimierza Wielkiego na rynku w Golinie przez uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego we współpracy z miejscowym domem kultury.

To właśnie wspomniany wyżej władca wywodził się z dynastii Piastów. Rodu, z którego wyszedł jego praojciec Mieszko I - zapamiętany i zapisany wielkimi zgłoskami na kartach historii. Właśnie heroiczna tego księcia doprowadziła do zapoczątkowania istnienia państwa polskiego poprzez przyjęcie chrztu w 966 r.

Dokładnie dzień po 1050 latach od tego wiekopomnego momentu w „sercu” miasta zgromadzili się m.in.: burmistrz Goliny Mirosław Durczyński, przewodnicząca Rady Miejskiej Urszula Furmaniak, golińscy duszpasterze - ks. dziekan Andrzej Urbański, ks. prałat Marian Górski, wikariusz ks. Artur Kazecki, dyrektor Jolanta Krucka, wicedyrektorzy Katarzyna Szadkowska i Joanna Smuszkiewicz oraz uczniowie klas: Ia, II a, IIIb, IVb, Va, Vc, VIb wraz z nauczycielami i lokalną społecznością. W symboliczny sposób pochylili się oni nad zdarzeniem z 14 kwietnia 966 r. Pomogły im w tym rzeczowe noty historyczne dotyczących chrztu Polski. Kluczowe jednak miejsce w spotkaniu odegrała okolicznościowa inscenizacja sceny mającej przełomowe znaczenie dla dziejów naszej państwowości, czyli chrztu. Młodzi adepci sztuki teatralnej w odpowiednich strojach wcielili się w role: Mieszka I, Dobrawy, biskupa, rodziców chrzestnych księcia i wojów. Zapewne przedstawiona na rynku scenka rodzajowa różniła się od tej, którą przeżywał niegdyś pierwszy władca plemiona Polan. Mimo wszystko pozwoliła ona lepiej uzmysłowić sobie to, jak chrzest Mieszka I mógł wyglądać.

Całość spotkania dopełnił tekst w interpretacji samej księżniczki Dobrawy: ,,Od Bałtyku po Giewontu Krzyż/ tkwią korzenie naszej polskiej wiary/ przez Mieszka chrzest jesteśmy krajem chleba/ silnym Miłosierdziem Pana. (…) I niech tak pozostanie na zawsze”.

Słowa te niech stanowią swoistą pointę tamtego zdarzenia na rynku i będą kwintesencją jubileuszowych wydarzeń z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski w Golinie.

fot. Katarzyna Szadkowska, Przemysław Ciesielski