DNI KAZIMIERZA BISKUPIEGO 2016. Gwiazdami muzycznymi Mesajah i Cleo