KAZIMIERZ BISKUPI. Pierwsza wyprawa do ogrodu książek

10

Gminną Bibliotekę Publiczną w Kazimierzu Biskupim odwiedziła grupa uczniów z klasy 1d ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim. Dzieci wraz z wychowawczynią Eweliną Antczak, opiekunem biblioteki szkolnej Ewą Dryjańską oraz mamą jednego z uczniów po raz pierwszy zapoznały się z pracą tej placówki. Inicjatorką spotkania była Ewa Staniszewska – opiekun Gminnej Biblioteki Publicznej w Kazimierzu Biskupim.

Opowiedziała ona dzieciom, jak zaczęła się jej przygoda z książką, jakie były jej ulubione bajki oraz podkreśliła nieustające zamiłowanie do czytania. Zwróciła także uwagę na konieczność poszanowania książek i właściwe zachowanie w bibliotece oraz zaprezentowała ciekawe albumy i książki, które znajdują się w zbiorach placówki.

Dzieci z dużym zainteresowaniem wysłuchały opowieści pt. „Zuzia czarodziejka” oraz „Miała babuleńka kozła rogatego”. Następną część stanowiła pogadanka o tematyce poruszanej w książkach oraz korzyściach wynikających z czytania, takich jak: poszerzanie słownictwa, usprawnienie pamięci, umiejętność lepszego pisania, zdobywanie wiedzy oraz rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

Uczniowie byli zachwyceni książkową skarbnicą. A wizyta powinna ułatwić im zrozumienie słów poetki Wisławy Szymborskiej, że „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

(Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim)