SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. Szansa na budowanie lokalnego kapitału społecznego