KONIN. Środowiskowa profilaktyka uzależnień

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie informuje, że w okresie od 9.05. do 31.12.2016 roku realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego pod tytułem: Realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć, np.: sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z grup ryzyka, pod nazwą „Środowiskowa profilaktyka uzależnień”, zgodnie z umową nr 27/DZ.III/2016 z dnia 9 maja 2016 roku.

Zadanie „Środowiskowa profilaktyka uzależnień” jest realizowane w 14 placówkach wsparcia dziennego.