GOLINA. Burmistrz prezesem

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Golinie stanowią: prezes Mirosław Durczyński, wiceprezesi: Józef Perliński i Wojciech Miętkiewicz, komendant gminny Hubert Podlesiński, zastępca komendanta Dominik Kapuściński, sekretarz Kinga Szykowna, skarbnik Krzysztof Pyrz, członek prezydium Marek Pilarczyk oraz członkowie Zarządu: Sławomir Chamera, Włodzimierz Graniczny, Józef Michalak, Ryszard Ziarniak, Grzegorz Roszak, Henryk Nejman. W Komisji Rewizyjnej zasiadają: przewodniczący Jerzy Wróblewski, sekretarz Wiesław Herudziński i członek KR Mariusz Majewski. Przedstawicielem do Zarządu Oddziału Powiatowego w Koninie jest Mirosław Durczyński.