KONIN. Uroczystość zakończenia roku szkolnego w popularnym ,,konińskim Medyku”

IS_047

W Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie – czyli popularnym „konińskim Medyku” – prowadzonym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 24 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego dla pierwszych roczników szkoły medycznej oraz wręczenia absolwentom roczników kończących cykl nauczania roczny i dwuletni świadectw ukończenia szkoły na siedmiu kierunkach kształcenia: technik farmaceutyczny, terapia zajęciowa, technik masażysta, higienistka stomatologiczna, technik usług kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej, opiekun medyczny.

Jest to wspólne święto całej społeczności szkolnej stanowiące istotny element, kształtowanych przez lata, tradycji i ceremoniału szkoły medycznej oraz jedno z najważniejszych wydarzeń w jej życiu. Miało ono charakter historyczny, ponieważ po raz pierwszy świadectwa ukończenia szkoły otrzymali absolwenci nowo utworzonego kierunku w roku 2015/16 – technika sterylizacji medycznej. Koniński Medyk jest jedyną szkołą w regionie kształcącą w tym zawodzie. Technik sterylizacji medycznej zajmuje się kwalifikowaniem sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz przeprowadzaniem mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń.

Progi szkoły opuściło 75 absolwentów Zespołu Szkół Medycznych oraz 51 absolwentów Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych. ,,Z ogromną satysfakcją wręczyłem 126 świadectw ukończenia Naszej Szkoły – mówił dyrektor „Centrum” Wojciech Szymczak. Około 1/3 słuchaczy ze 126 absolwentów uzyskała oceny bardzo dobre i celujące w ostatnim semestrze nauki. W ostatnim semestrze średnia ocen absolwentów na wszystkich kierunkach kształcenia wyniosła 4,47.

Świadectwa szkolne ze średnią 4,75 i powyżej (czyli oceny obejmujące cały cykl kształcenia) otrzymało 32 absolwentów. Zdecydowanymi liderami, którzy mogą poszczycić się średnią ocen powyżej 4,7 byli:

w Zespole Szkół Medycznych (17 osób): Katarzyna Gwóźdź – 5,5 – technik farmaceutyczny; Agnieszka Juszczak – 5,5 – technik farmaceutyczny; Weronika Czerniejewska – 5,39 – technik farmaceutyczny; Aneta Bugaj – 5,28 – technik farmaceutyczny; Klaudia Flejszman – 5,2 – terapia zajęciowa; Agnieszka Koralewska – 5,2 – terapia zajęciowa; Sandra Berent – 5,05 – technik masażysta; Kornelia Kaszuba – 5,0 – technik farmaceutyczny; Agnieszka Gabrysiak – 5,0 – terapia zajęciowa; Karolina Zioła – 5,0 – terapia zajęciowa; Paulina Wróbel – 5,0 – terapia zajęciowa; Martyna Baran – 4,94 – technik farmaceutyczny; Marta Pęczek – 4,83 – technik farmaceutyczny; Oliwia Dorociak – 4,83 – higienistka stomatologiczna; Justyna Łojewska – 4,8 – technik masażysta; Karolina Tarczewska – 5,0 – terapia zajęciowa; Patrycja Fiszer – 4,78 – technik farmaceutyczny.

W Policealnej Szkole Służb Społecznych i Medycznych – kierunki zaoczne (15 osób): Anna Sobieska – 5,1 – technik sterylizacji medycznej; Patrycja Wideryńska – 5,09 – opiekun medyczny; Renata Telesińska – 5,0 – technik sterylizacji medycznej; Barbara Nowakowska – 5,0 – opiekun medyczny; Iwona Kostecka – 5,0 – opiekun medyczny; Iwona Galemba – 5,0 – opiekun medyczny; Magdalena Gach – 4,94 – technik usług kosmetycznych; Mirosława Kałużna – 4,94 – technik sterylizacji medycznej; Halina Piasecka – 4,92 – opiekun medyczny; Weronika Jaroszewska -4,87 – technik sterylizacji medycznej; Sylwia Bukowska – 4,82 – technik usług kosmetycznych; Emilia Flejszman – 4,77 – technik sterylizacji medycznej; Adrianna Płaza – 4,77 – technik sterylizacji medycznej; Wiesława Obrębska – 4,75 – technik sterylizacji medycznej; Ewa Adamek – 4,75 – technik sterylizacji medycznej.

Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego za bardzo dobre wyniki w nauce i zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły otrzymało 8 osób: Katarzyna Gwóźdź – technik farmaceutyczny ZSM, Sandra Berent – technik masażysta ZSM, Klaudia Flejszman – terapia zajęciowa ZSM, Oliwia Dorociak – higienistka stomatologiczna ZSM, Natalia Tomczyk – technik usług kosmetycznych ZSM; Magdalena Gach – technik usług kosmetycznych PSSSiM, Renata Telesińska – technik sterylizacji medycznej PSSSiM, Patrycja Wideryńska – opiekun medyczny PSSSiM.

Dyrektor Wojciech Szymczak podkreślił, że absolwenci mają już świadomość, że nie uratują całego świata, ale, dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom mogą przeciwstawić się trudnościom codziennego dnia, rozjaśnić czyjś smutek uśmiechem, poprawić komuś jakość życia, usprawnić czyjeś zmęczone i poranione ciało, pomóc w poprawie stanu zdrowia i wyglądu, udzielić wskazań, jak zachować zdrowie. Każdego dnia mogą starać się uczynić coś dobrego i wywołać czyjś uśmiech, ponieważ tylko w ten sposób mamy moc zmieniania świata na lepsze. ,,Bądźcie pewni, że pomaganie innym może Wam przynieść satysfakcję i sprawić, że będziecie ludźmi szczęśliwymi, a bogactwo duchowe jest tak samo ważne jak dobra materialne” – podkreślił dyrektor.

Na nadchodzące wakacje całej społeczności szkolnej Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i wszystkim obecnym dyrektor życzył dużo słońca, niezapomnianych wrażeń, dobrego i bezpiecznego wypoczynku.

Zakończenie roku szkolnego to jednak nie dla wszystkich koniec edukacyjnych emocji. 24 czerwca rozpoczęły się bowiem egzaminy praktyczne.