KAZIMIERZ BISKUPI. Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II

100a

Zakończenie roku szkolnego to jeden z najbardziej oczekiwanych przez uczniów dni. 24 czerwca każdy z nich otrzymał świadectwo swojej nauki. Była to okazja do podsumowań pracowitego okresu, na który składały się wyzwania, zmiany, cenne inicjatywy oraz twórcze działania. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim Mirosław Włodarczyk oraz zaproszeni goście przekazali uczniom gratulacje i podziękowali za pragnienie zdobywania wiedzy, osiągnięte wyniki i dążenie do poszerzania horyzontów oraz dbałość o dobre imię szkoły.

(Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim)