SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. Kulturalnie i lokalnie

Solidarni w Partnerstwie

Stowarzyszenie “Solidarni w Partnerstwie” jest partnerem w projekcie „Kulturalnie i lokalnie – cykl szkoleń dotyczących tworzenia i promocji produktów lokalnych w powiecie konińskim”, który powstał z inicjatywy Starostwa Konińskiego we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania: Stowarzyszeniem ,,Wielkopolska Wschodnia” i Stowarzyszeniem ,,Między Ludźmi i Jeziorami”.

Głównym celem projektu jest aktywizacja mieszkańców powiatu konińskiego na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Projekt zakłada zorganizowanie trzech dwudniowych warsztatów dotyczących propagowania przedsiębiorczości oraz tworzenia i promocji produktów lokalnych, a także upowszechnianie dobrych praktyk poprzez organizację wizyt studyjnych w miejscach, które są przykładem wykorzystania lokalnego potencjału i dobrego pomysłu ludzi mieszkających na obszarach wiejskich.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach mieszkańców powiatu konińskiego, w tym lokalnych liderów, przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, przedstawicieli organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych, rękodzielników, twórców lokalnych, a także indywidualnych rolników zainteresowanych wytwarzaniem i sprzedażą produktów lokalnych. W sumie będzie to 90 osób zamieszkujących 3 obszary LGD. Realizacja projektu potrwa do 15 listopada 2016 r.

11 lipca ruszyła rekrutacja na warsztaty uczestników z obszaru LGD, tj. gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów i Stare Miasto. Zgłoszenia w terminie do 16 sierpnia należy przesłać na adres e-mail Stowarzyszenia lgd@stare-miasto.pl albo na adres e-mail Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Koninie promocja@powiat.konin.pl, lub złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Główna 3 w Starym Mieście. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu osobiście w siedzibie bądź tel. 665 550 131

Informacje o projekcie znajdują się także na stronie internetowej:

http://powiat.konin.pl/pl/1/1114/kulturalnie_i_lokalnie_w_powiecie_koninskim_-_projekt

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.