STARE MIASTO – MACHNIWKA. Na Ukrainie wójt mówił o polskiej reformie samorządowej

1

W dniach 18 – 21 sierpnia delegacja z gminy Stare Miasto gościła na Ukrainie, w partnerskiej gminie Machniwka (dawniej Komsomolskie) w obwodzie winnickim. Było to już kolejne polsko-ukraińskie spotkanie w ramach partnerskiej współpracy. Wcześniej delegacja ukraińskich samorządowców gościła na Dniach Staromiejskich.

Przedstawiciele gminy Stare Miasto zostali zaproszeni na uroczyste obchody Dni Gminy Machniwka, połączone z 25. rocznicą Święta Niepodległości Ukrainy. Oprócz delegacji z Polski w spotkaniu wzięli udział reprezentanci niemieckiego miasta Mittenwalde.

Władze obwodu winnickiego, rejonu koziatyńskiego oraz gminy Machniwka wychodząc naprzeciw planowanym na Ukrainie reformom ustrojowym zorganizowały debatę przy tzw. „Międzynarodowym Okrągłym Stole”. I chciały zapoznać się z dobrymi praktykami, związanymi z reformą samorządową przeprowadzoną 26 lat temu w Polsce. Poza przedstawicielami gmin partnerskich w spotkaniu wzięli udział: Sergiej Tatusiak – przewodniczący Euroregionu „Dniestr“, Artem Sadomyv – koordynator międzynarodowej organizacji, „Engagement Global”, starosta powiatu koziatyńskiego Viktor Slobodianiuk i radni tego powiatu.

Wójt Ryszard Nawrocki przybliżył funkcjonowanie polskiego samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Stare Miasto, ze szczególnym uwzględnieniem roli organu uchwałodawczego i wykonawczego, oraz omówił strukturę dochodów i wydatków budżetowych. Zgromadzeni mieli ponadto okazję zobaczyć zdjęcia najważniejszych inwestycji, które powstały w gminie Stare Miasto w okresie ostatnich 5 lat.

Mieszkańcy Machniwki okazali się niezwykle gościnni. Podczas festynu można było skosztować tradycyjnych potraw charakterystycznych dla tego regionu Ukrainy. Na scenie swój dorobek artystyczny prezentowały lokalne zespoły i młodzież szkolna. Uczestnicy zobaczyli także szkołę, przedszkole, szpital, cerkiew i największe w Machniwce 1000-hektarowe gospodarstwo.

Gminy Machniwka i Stare Miasto chciałyby ze sobą współpracować także w roku 2017, i to w szerszym zakresie.

(Urząd Gminy w Starym Mieście)