KAZIMIERZ BISKUPI. 60 lat OSP w Bochlewie

Bochlewo1

16 września obchodzono 60. rocznicę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bochlewie. W uroczystości uczestniczyli także reprezentanci władz samorządowych gminy Kazimierz Biskupi oraz przedstawiciele straży z terenu gminy, tj. OSP Bielawy, OSP Dobrosołowo, OSP Jóźwin, OSP Kazimierz Biskupi i OSP Tokarki. Na uroczystości wręczono medale „Za zasługi dla pożarnictwa” oraz odznaki „Za wysługę lat”. W trakcie przemówień okolicznościowych wypowiedziano wiele miłych słów, gratulacji i motywacji do dalszej, aktywnej działalności.

(Gmina Kazimierz Biskupi)