KONIN. 60 lat Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

IS_196

Ok. 650 osób skupia Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Koninie. Organizacja ta obchodziła 60-lecie działalności. Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI Barbara Strzelecka na uroczystości w Młodzieżowym Domu Kultury powiedziała m.in.: ,,Chwila jubileuszowej refleksji uświadamia nam, że my – ludzie starsi – potrzebujemy ,,niewiele”, ale tego ,,niewiele” potrzebujemy bardzo. (…) Seniorzy to ludzie, którym wiek i życiowe doświadczenie wystawiło – niczym złotu – jubilerską próbę najwyższej jakości. Bądźmy aktywnymi i zdrowymi członkami tej społeczności mimo wielu chorób charakterystycznych dla tego przedziału wiekowego. Starość nie musi być złem”.

Celem Związku jest aktywizacja i integracja osób starszych. Służą temu m.in. wyjazdy wczasowe i wycieczki, spotkania okolicznościowe, udział w Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Z okazji jubileuszu Oddział Rejonowy PZERiI oraz Bolesław Wolski, sekretarz Zarządu Oddziału Rejonowego Związku oraz przewodniczący Koła PZERiI w Sompolnie, otrzymali duże złote odznaki honorowe PZERiI. Wręczył je Henryk Zywert, przewodniczący Zarządu Okręgowego PZERiI w Poznaniu. Natomiast małe złote odznaki honorowe Związku otrzymali: Jadwiga Tomasik – przewodnicząca Koła PZERiI w Rychwale, Henryk Piaseczny – przewodniczący Koła PZERiI w Kazimierzu Biskupim (w jego imieniu odebrała wiceprzewodnicząca Jadwiga Kulig), Antoni Łaskarzewski – wiceprzewodniczący Zarządu Okręgowego PZERiI w Koninie, Elżbieta Myślińska – skarbnik Zarządu Oddziału Rejonowego, Marian Rogawski – przewodniczący Komisji Kultury i Czasu Wolnego Oddziału Rejonowego, Gabriel Cieślak – sekretarz Komisji Kultury i Czasu Wolnego, Władysław Adamek – były przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego PZERiI, Melania Wudecka – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Marek Tomaszewski odebrał odznakę przyznaną jego ojcu Janowi Tomaszewskiemu, który był członkiem Komisji Kultury i Czasu Wolnego.

Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Koninie Barbara Strzelecka odebrała wiele życzeń i gratulacji od obecnych na spotkaniu jubileuszowym gości i delegacji Kół PZERiI. Poza tym liczna grupa osób otrzymała podziękowania za pracę na rzecz Związku.

W części artystycznej wystąpili: gitarzysta Cezary Janiak, wokaliści Maria Sarna i Wiktor Nitzke oraz poetka Janina Mirek.