KONIŃSKA GAZETA INTERNETOWA. Podziękowanie od Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Koninie