SOMPOLNO. Fatalna jakość decyzji administracyjnych burmistrza Romana Bednarka. Kto w gminie Sompolno konsumuje (finansowe) czekoladki?

W ostatnich miesiącach burmistrz Sompolna Roman Bednarek wielokrotnie naruszał przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do redaktora naczelnego Konińskiej Gazety Internetowej Zbigniewa Nabzdyka. Ze zdumieniem obserwowaliśmy jego prawne fikołki, zastanawiając się, jak nisko może upaść jakość wydawanych w gminie Sompolno decyzji administracyjnych. Ostatnio burmistrz Bednarek przeszedł nawet samego siebie. Chcieliśmy się dowiedzieć, jakie artykuły żywnościowe konsumuje się w gminie Sompolno na koszt podatników? Czy na ich koszt konsumuje się także na przykład czekoladki? Burmistrz Bednarek odpowiedział – mówiąc zwyczajnym językiem – że nie powie. Odwołaliśmy się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie. SKO uchyliło w całości decyzję Burmistrza Miasta Sompolno. A w uzasadnieniu zmiażdżyło jakość tej decyzji i poprzedzające ją postępowanie. Otóż Burmistrz Miasta Sompolno naruszył art. 107 par. 3 kpa, art. 35 kpa oraz ogólne zasady kpa, w szczególności art. 6,7,8,9,11,12.