KONIN. Smog nad miastem

Z informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu wynika, że 8 stycznia na stacjach pomiarowych w Kaliszu przy ul. H. Sawickiej, w Koninie przy ul. Wyszyńskiego, w Pile przy ul. Kusocińskiego oraz w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny. Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenia mogą utrzymywać się w dniu dzisiejszym, tj. 9 stycznia. Pył zawieszony PM10 jest frakcją pyłu o bardzo małych rozmiarach średnicy ziaren – do 10 mikrometrów. Ziarna są wystarczająco małe, aby mogły przeniknąć głęboko do płuc.