KAZIMIERZ BISKUPI. Program ,,Chrzest 50 procent minus”

Na uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka w Kozarzewku ks. Krzysztof Gąsiorowski, proboszcz parafii pw. św. Marcina z Tours w Kazimierzu Biskupim, delikatnie odnosząc się do problemu demografii, ogłosił publicznie pewną zachętę. Otóż w przypadku narodzin bliźniąt, opłata za chrzest zostanie obniżona o połowę. Jak zaznaczył, promocja obowiązuje do końca roku. Babcie i dziadkowie mają więc misję do spełnienia, przekonując najbliższych do uczuciowej aktywności.