KONIN, KAZIMIERZ BISKUPI, RYCHWAŁ, SOMPOLNO. Emeryci żyją aktywnie

IS_512

Na koniec 2016 roku Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Koninie liczył 667 członków, z Konina oraz gmin: Kazimierz Biskupi, Rychwał i Sompolno. Na lutowym plenarnym posiedzeniu zarządu jego przewodnicząca Barbara Strzelecka przedstawiła sprawozdanie z działalności w roku ubiegłym. Emeryci korzystali m.in. z 10-dniowych wyjazdów wypoczynkowych, brali udział w wydarzeniach kulturalnych i spotkaniach okolicznościowych, bawili się na balu sylwestrowym. W roku 2016 zorganizowano jubileusz 60-lecia działalności związku. Barbara Strzelecka bierze udział w Obywatelskim Parlamencie Seniorów. Jego celem jest m.in. monitorowanie i ocena programów dotyczących osób starszych, formułowanie stanowisk i opinii, inicjowanie i wspieranie systemowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych poprawiających sytuację życiową osób starszych. Obecny na spotkaniu w Koninie Henryk Zybert, przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI w Poznaniu, podkreślił bardzo dobrą pracę organizacyjną Oddziału Rejonowego PZERiI w Koninie.