STARE MIASTO. Ochotnicza Straż Pożarna w Modle Królewskiej z jubileuszem 100-lecia działalności

IS_003

Ochotnicza Straż Pożarna w Modle Królewskiej w lipcu będzie obchodziła jubileusz 100-lecia działalności. Temat ten był jednym z wiodących na walnym zebraniu sprawozdawczym OSP. Wśród gości był m.in. Janusz Dębowski, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. Sprawozdanie z działalności przedstawił prezes OSP w Modle Królewskiej Jerzy Rzepecki. Podkreślił znaczenie zbliżającego się jubileuszu 100-lecia straży dla lokalnej społeczności. W okresie sprawozdawczym zostali wyróżnieni następujący członkowie OSP: Jerzy Rzepecki, Jarosław Pakulski, Marek Szymczak, Daniel Rzepecki, Grzegorz Karczewski, Józef Sabaciński, Dominik Szymczak, Dawid Szymczak, Szymon Krzyżak i Maciej Markiewicz. W roku 2016 OSP uczestniczyła 11 razy w akcjach ratowniczych, w tym 6 w gaszeniu pożarów oraz 5 w likwidacji miejscowych zagrożeń. Drużyna seniorów zajęła III miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych, a MDP uplasowała się na VI miejscu. Społecznie wykonano prace o wartości 8 400 zł.

Zarząd OSP tworzą: prezes Jerzy Rzepecki, wiceprezes-naczelnik Marek Szymczak, wiceprezes Robert Chorzewski, zastępca naczelnika Maciej Markiewicz, sekretarz Daniel Rzepecki, skarbnik Jarosław Pakulski, gospodarz Szymon Krzyżak, kronikarz Dominik Szymczak (członek Zarządu Piotr Sobczak zmarł 23.11.2016 r.). W Komisji Rewizyjnej są: przewodniczący Józef Sabaciński, sekretarz Mariusz Wiatrowski i członek KR Krystian Wiśniewski.