STARE MIASTO. Tradycje wielkanocne

W Szkole Podstawowej im. gen. J. Bema w Starym Mieście odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego ,,Tradycje i zwyczaje świąt wielkanocnych”. Przedsięwzięcie realizowali wychowawcy klas I – III z uczniami i rodzicami. Celem projektu były święta wielkanocne oraz związane z nimi polskie tradycje i zwyczaje, a także wybranych państw: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Czech.

Uczniowie obserwowali piękno wytworów kultury ludowej, co wpływało na ich wrażliwość i potrzebę kultywowania polskich tradycji. W ramach projektu szkoła wzmocniła współpracę z rodzicami, których zaangażowanie było ogromne. Rodzice w sposób wręcz aktorski prezentowali wytwory własnej pracy i swoich dzieci. W podsumowaniu projektu brali udział uczniowie klas I – VI, wychowawcy, rodzice, dyrekcja szkoły oraz zaproszeni goście: Ryszard Nawrocki – wójt gminy Stare Miasto, Jacek Matusiak – dyrektor Biblioteki Publicznej w Starym Mieście, Monika Pawłowska – inspektor ds. kultury i oświaty oraz przewodniczący Rady Rodziców Andrzej Pogoda. Wszyscy odwiedzili osiem bogato zdobionych sal lekcyjnych z tematycznymi wystawami, w których odbywały się prezentacje zwyczajów wielkanocnych prowadzone przez rodziców poszczególnych oddziałów. W każdej sali prezentowane były inne tradycje i zwyczaje, które dotyczyły: obrzędów religijnych, stołów wielkanocnych, składania życzeń, kart wielkanocnych, wykonywania pisanek, przygotowywania palmy, koszyczka wielkanocnego, śmigusa dyngusa i zwyczajów w wybranych krajach. Uczestnicy prezentacji mieli możliwość spróbowania zawartości wielkanocnych stołów. Prezentacje zainteresowały uczniów pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego, ale także wzbudziły zachwyt zaproszonych gości.

EDP