TUREK. Wielkopolski Finał 55. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego

2

Dobiegł końca Wielkopolski Finał 55. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Górny Śląsk – to nie tylko przemysł”. Po raz drugi impreza odbyła się w gościnnych murach Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku. Głównym celem konkursu było promowanie filatelistyki wśród dzieci i młodzieży. Spotkaniu towarzyszył film o światowej filatelistyce oraz wystawa monet i banknotów.

Serdecznie dziękujemy sponsorom konkursu, którymi byli: Poczta Polska S.A., regionalny koordynator ds. filatelistyki w Poznaniu – Anna Plewa-Śróda; Polski Związek Filatelistów – prof. Maciej Kandulski; Komisja Młodzieżowa PZF w Poznaniu – prezes Andrzej Świdurski; Starostwo Powiatowe w Turku – Jan Konieczny; Urząd Miasta w Turku; Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Turku – Waldemar Pawlak; Gimnazjum nr 2 w Turku – dyrektor Piotr Bińkowski; Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie – sekcja plastyczna – Roman Choinka; Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera – dyrektor Bartosz Stachowiak; Ela Frasunkiewicz; Kasia i Karol Zielińscy; Agnieszka Maria Kozłowska; Agnieszka Sidorowicz-Michalak – firma PUC; Kazimierz Konieczka z województwa kujawsko-pomorskiego i Marek Kwaśniewski. Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy.

W konkursie plastycznym zwyciężyli: Kamil Drabina, Iga Michalak i Agata Drabina z pracowni plastycznej GOK we Władysławowie, pod opieką Romana Choinki. Każdy z nich otrzymał arkusik znaczków pocztowych przez każdego z nich zaprojektowany. W każdym arkusiku jest jedynie 9 znaczków – to rarytas filatelistyczny. Każdy uczestnik otrzymał kartkę pocztową zaprojektowaną przez Igę Michalak. Gratulujemy.

Uczestnicy z przewodnikiem zwiedzili kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, Muzeum Miasta Turku i park im. Żerminy Składkowskiej (turkowianki – żony premiera II RP Felicjana Sławoja Składkowskiego), z pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Na poczcie w Turku na ulicy Kaliskiej przez 28 dni, od 8 kwietnia, można ostemplować grzecznościowo kartki i koperty. To na pewno piękna pamiątka.

W grupie szkół podstawowych I miejsce zajęła Łucja Pawlicka, MKF Tuliszków (opiekun Anna Thiel); II – Ewelina Orczykowska, MKF Tuliszków (opiekun Anna Thiel); III – Mikołaj Sobański, MKF Turek (opiekun Waldemar Pawlak).

W grupie szkół gimnazjalnych I miejsce zajął Szymon Krawiec, MKF Borek Wielkopolski (opiekun Andrzej Świdurski); II – Zuzanna Szczęśniak, MKF Turek (opiekun Piotr Bińkowski); III – Krzysztof Wojtkowiak (opiekun Piotr Bińkowski); IV – Filip Konieczka, MKF przy GOK w Jeziorach Wielkich (opiekun Kazimierz Konieczka); V – Tobiasz Maćkowiak, MKF Borek Wielkopolski (opiekun Andrzej Świdurski); VI – Julia Tomaszak, MKF Turek (opiekun Waldemar Pawlak); VII – Michał Kozłowski, MKF Turek (oopiekun Waldemar Pawlak).

W grupie szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajęła Sandra Szelążek, MKF Turek (opiekun Waldemar Pawlak).

Na Konkurs Ogólnopolski do Chorzowa, w dniach od 15 czerwca do 18 czerwca, zakwalifikowały się 3 osoby: Łucja Pawlicka z Tuliszkowa, Szymon Krawiec z Borku Wielkopolskiego i Sandra Szelążek z Turku. Gratulujemy.

Dziękuję wszystkim, którzy pomogli już po raz drugi ten konkurs zorganizować w Turku. Pięćdziesiąt trzy poprzednie finały zawsze były w Poznaniu.

Waldemar Pawlak