KAZIMIERZ BISKUPI. Dzień Strażaka w Dobrosołowie

1

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrosołowie jest jedną z bardziej zasłużonych w gminie Kazimierz Biskupi. Skupia także młodzież, co świadczy o dobrej pracy wychowawczej. Dzień Strażaka w tej miejscowości był okazją do modlitwy w intencji tych, dla których święty Florian jest patronem. Na spotkaniu okolicznościowym nie zabrakło podziękowań, które druhom z Dobrosołowa przekazali przedstawiciele władz samorządowych, z wójtem Janem Sikorskim.

(Gmina Kazimierz Biskupi)