SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. Ogłoszenia o naborze wniosków

Zbliża się nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Poniżej można się zapoznać z treścią ogłoszeń naborów nr: 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G, 4/2017/G, 5/2017/G:

Ogłoszenie nr 1G

Ogłoszenie nr 2G

Ogłoszenie nr 3G

Ogłoszenie nr 4G

Ogłoszenie nr 5G