KONIN, STARE MIASTO. Miasto Konin większe, gmina Stare Miasto mniejsza

Sukcesem zakończyły się starania Prezydenta Konina i radnych Konina w sprawie zmiany granic miasta. 24 lipca 2017 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin.

W rozporządzeniu ustalono nowe granice pomiędzy miastem Konin a gminą Stare Miasto. W ich efekcie do Konina, z dniem 1 stycznia 2019 roku, włączone zostaną:
- część obszaru obrębu ewidencyjnego Rumin o pow. 14,56 ha, a więc teren, na którym położona jest oczyszczalnia ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie,
- część obszaru ewidencyjnego Żychlin o powierzchni 0,12 ha.

Natomiast do gminy Stare Miasto, z dniem 1 stycznia 2018 roku, włączone będą części obszarów ewidencyjnych Przydziałki (pow. 0,15 ha) oraz Pawłówek (pow. 3,76 ha).

(nadesłał: Urząd Miejski w Koninie, tytuł od Redakcji KGI)