KAZIMIERZ BISKUPI. Wędkarskie podsumowania i podziękowania

1

26 stycznia w restauracji “Jaskółka” członkowie Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 46 w Kazimierzu Biskupim na zebraniu sprawozdawczym podsumowali dokonania w roku 2017. Przedstawiona informacja z działalności Koła pokazała, że był to pracowity i owocny okres. Dlatego nie dziwi, że Zarząd otrzymał absolutorium. Na spotkaniu wręczono medale, podziękowania i dyplomy dla członków Koła PZW nr 46, przyjaciół i sponsorów wędkarskiej organizacji. W tym gronie znalazł się także wójt gminy Kazimierz Biskupi Jan Sikorski, który odebrał medal ,,Za zasługi w rozwoju wędkarstwa”. W ostatniej części przedstawiono budżet i plan działalności na 2018 rok. Każdy z uczestników otrzymał także zestawienie tegorocznych festynów wędkarskich. Zebranie zakończono tradycyjnym poczęstunkiem. Wiele zaserwowanych potraw przygotowali członkowie Koła PZW.