SOMPOLNO. Radni z wielkanocnymi życzeniami i słodkimi zającami dla seniorów

Sompolno (21)

Radni Rady Miejskiej w Sompolnie: Edyta Imbiorkiewicz, Bartosz Bartosik i Piotr Wełnicki ufundowali słodkie wielkanocne upominki dla seniorów z Domu Dziennego Pobytu w Sompolnie. Przekazała je męska część tej grupy, dołączając życzenia wielkanocne. Z zającami odwiedziła też biuro Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sompolnie. Wizyty spotkały się z ciepłym przyjęciem i podziękowaniami. W Domu Dziennego Pobytu był nawet czas na wspólne muzykowanie.