WIERZBINEK. Wójt Paweł Szczepankiewicz w gronie najlepszych wójtów w Polsce