GOLINA. Ireneusz Ćwiek ponownie prezesem Stowarzyszenia ,,Solidarni w Partnerstwie”

SwP (3)

Stowarzyszenie ,,Solidarni w Partnerstwie” z siedzibą w Starym Mieście skupia 177 członków. Na walnym zebraniu w Golinie podsumowali oni działalność w roku 2017. Ocena wypadła znakomicie, o czym świadczyło jednogłośnie udzielone absolutorium Zarządowi SwP. I powierzenie dotychczasowemu kierownictwu mandatu na pełnienie tej funkcji w kolejnej kadencji. Za pracę w Radzie Stowarzyszenia podziękowano Henrykowi Bąkowi (zrezygnował z piastowania funkcji w związku z przejściem na emeryturę, ale zapowiedział, że nadal można liczyć na jego wsparcie). Zastąpiła go Żanetta Matlewska, dyrektorka Biblioteki Publicznej w Golinie. Odznakami honorowymi Stowarzyszenia SwP zostali uhonorowani: Renata Jacek, Piotr Bońka, ks. Mirosław Dereszewski, Marek Adamkiewicz i Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Sławsku.