KAZIMIERZ BISKUPI. Odznaki honorowe Gminy Kazimierz Biskupi dla Romana Gałązki, Lucjana Jankowskiego, Feliksa Jaworskiego, Szymona Kmiotka, OSP Dobrosołowo, OSP Jóźwin, OSP Kazimierz Biskupi

KB (5)

3 maja na uroczystej sesja Rady Gminy wręczono odznaki honorowe Gminy Kazimierz Biskupi. Laudacje na temat laureatów wygłosił wójt Jan Sikorski. W dalszej części odbył się koncert laureatów Przeglądu Piosenki Patriotycznej. W tym samym dniu przed południem złożono kwiaty pod Pomnikiem Zwycięstwa. A w kościele pw. św. Marcina została odprawiona msza święta za Ojczyznę.

Pełna treść laudacji na następnej stronie.

Roman Gałązka
Rodowity Kazimierzanin, całe życie aktywny społecznik i inicjator wielu przedsięwzięć i działań na rzecz Kazimierza Biskupiego. Na początku wojny wraz z bratem Antonim ukrył płytę z Pomnika Wdzięczności ufundowaną przez Polską Organizację Wojskową. Wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec. W pierwszych latach po wyzwoleniu, z Jego inicjatywy powołano Komitet Upiększenia Kazimierza. Zajął się produkcją i układaniem chodników. Dwukrotnie doprowadził do odbudowy Pomnika Wdzięczności za odzyskanie niepodległości. Brał aktywny udział przy budowie ogrodzenia cmentarnego, załatwił kupno i sprowadził kamień ze Śląska na to ogrodzenie. Cały czas propagował „Wychowanie poprzez sport” wśród młodzieży. Przez wiele lat był prezesem Ludowego Zespołu Sportowego i jego współzałożycielem. Dzięki Jego inicjatywie i prywatnemu zaangażowaniu powstał stadion w Kazimierzu Biskupim. Angażował własny czas i środki w utrzymanie w dobrej kondycji ówczesnych obiektów sportowych. Organizator wielu festynów, zabaw i spotkań dla mieszkańców Kazimierza Biskupiego.

Lucjan Jankowski
Po ukończeniu gimnazjum zgłosił się na ochotnika do tworzącej się armii Józefa Piłsudskiego. Po przejściu całego szlaku bojowego zwolniony do rezerwy w stopniu porucznika. W okresie przed II wojną światową aktywny działacz Polskiej Organizacji Wojskowej. Od 1 września 1921 roku podjął pracę jako nauczyciel matematyki w Powszechnej Szkole w Kazimierzu Biskupim. Społecznie prowadził zajęcia dla młodzieży – drużynę harcerską, prowadził wykłady i pogadanki dla rodziców na tematy społeczne i polityczne. W marcu 1940 r. wysiedlony do Generalnej Guberni w okolice Kielc. Nawiązał tam współpracę z Armią Krajową oraz prowadził wraz z żoną komplety tajnego nauczania.

W 1954 r. powrócił do Kazimierza Biskupiego. Już 1 maja przyczynił się do przeniesienia szkoły do pałacu. Od 1 stycznia do 31 czerwca 1954 roku pełnił funkcję dyrektora tejże szkoły. W pracy pedagoga szczególny nacisk kładł na walkę z analfabetyzmem oraz dobre wychowanie, „kindersztubę” i patriotyzm. Szykanowany za współpracę z AK i polityczną przeszłość, zdegradowany do pełnienia funkcji zwykłego nauczyciela. 1 marca 1964 r. przeszedł na emeryturę, pracował dodatkowo jako bibliotekarz w szkole podstawowej do 1972 roku. Wychowawca kilku pokoleń Kazimierzan – wszyscy, którzy mieli z Nim kontakt darzą Go wielkim szacunkiem – jest w ich pamięci wzorem do naśladowania.

Feliks Jaworski
Po ukończeniu gimnazjum przeszedł cały szlak bojowy w armii Józefa Piłsudskiego aż do Kijowa. Za waleczność i odwagę odznaczony osobiście przez Józefa Piłsudskiego. Zwolniony do rezerwy otrzymał stopień oficerski porucznika. Działacz Polskiej Organizacji Wojskowej. Po przejściu do rezerwy pracował w samorządach, pełnił urząd sekretarza gminy w Dłusku, Pyzdrach, Władysławowie i Trąbczynie. W czasie II wojny światowej współpracował do 1946 roku z oddziałami Armii Krajowej na terenie Zagórowa i Grodźca. Cały czas był członkiem PPS. W 1947 r. przeprowadził się do Kazimierza Biskupiego, gdzie pełnił funkcję sekretarza gminy. Był głównym inicjatorem powstania Samopomocy Chłopskiej w Kazimierzu Biskupim. W latach 50-tych za propagowanie idei Piłsudskiego i współpracę z AK przeniesiony do Kleczewa, a potem zwolniony z pracy w samorządach za poglądy i aresztowany. Związany od początku ze spółdzielczością. W latach 60-tych został prezesem Gminnej Spółdzielni w Kazimierzu Biskupim. Wybudował pierwsze centrum handlowe z restauracją „Pod Jaworem” w Kazimierzu Biskupim.

Szymon Kmiotek
W 1939 roku brał czynny udział w kampanii wrześniowej. W 1940 roku przymusowo wysiedlony do Niemiec. Po powrocie do Polski w 1945 roku podjął prace w Urzędzie Gminy Dąbroszyn, w gminie Rychwał. Od kwietnia 1953 roku podjął pracę na stanowisku sekretarza w Urzędzie Gminy w Kazimierzu Biskupim, a następnie w Gromadzkiej Radzie Narodowej. Pełnił funkcję kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do 1974 roku w Urzędzie Gminy Kazimierz Biskupi. Był inicjatorem i społecznikiem wielu przedsięwzięć i wydarzeń – budowa Szkoły Podstawowej, rozbudowa remizy strażackiej, powstanie domu kultury, powstanie stadionu. Przez 16 lat pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego. Od 1957 roku był organizatorem, członkiem Kółek Rolniczych. 10 lat przewodniczył Radzie Nadzorczej SKR. Pełnił także funkcję kuratora sądowego. Był oddany swej pracy, rzetelny i sumienny, wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, cieszył się wielkim szacunkiem mieszkańców gminy i to sobie najbardziej cenił.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrosołowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrosołowie powstała w 1918 roku. W 1997 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W obecnym kształcie jednostka liczy 65 czynnych członków, z czego 24 stanowi skład osobowy Jednostki Operacyjno-Technicznej. Ponadto w jednostce działają dwie drużyny MDP (młodzieżowa) i KDP (kobieca). OSP Dobrosołowo czynnie uczestniczy w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy Kazimierz Biskupi i gmin ościennych. Zabezpiecza także uroczystości organizowane przez samorząd gminy. Członkowie tej jednostki startują w zawodach i spartakiadach pożarniczych reprezentując gminę Kazimierz Biskupi.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jóźwinie
Ochotnicza Straż Pożarna w Jóźwinie od początku swojej 70-letniej działalności starała się sumiennie spełniać swoje statutowe obowiązki w zakresie szkolenia, prewencji i obrony przeciwpożarowej, zarówno w swojej miejscowości, jak i na terenie gminy Kazimierz Biskupi. Ponadto działalność OSP Jóźwin godnie wpisała się w historię i tradycję Kazimierza Biskupiego, uczestnicząc w ważnych wydarzeniach i uroczystościach parafialnych oraz środowiskowych. Przez 70 lat w szeregach jednostki OSP Jóźwin nie brakowało osób oddanych sprawie, nie tylko ratowania bliźnich, ale społecznie pracujących dla poprawy infrastruktury całej gminy Kazimierz Biskupi.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kazimierzu Biskupim
Ochotnicza Straż Pożarna w Kazimierzu Biskupim przez ponad 100-letnią działalność kierowała się zasadą: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. W myśl tego, wszystkie jej działania skierowane są do społeczności lokalnej. Obejmuje ono działalność: bojową, społeczną i kulturalną. Ponadto OSP w Kazimierzu Biskupim reprezentuje gminę na zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w powiecie, województwie i kraju. Bardzo aktywnie uczestniczy we wszelkich imprezach kulturalnych, zabezpieczając zdrowie mieszkańców i ich mienie. Należy podkreślić, że działalność OSP Kazimierz Biskupi jest społeczna i wynika z troski o bezpieczeństwo społeczeństwa.