STARE MIASTO. „Skarbnik Samorządu” w Starym Mieście

2

W konkursie Perły Samorządu 2018 Skarbnikiem Roku w kategorii gminy wiejskie powyżej 5 tys. mieszkańców została Jolanta Sobczak – skarbnik staromiejskiego samorządu. Ranking „Skarbnik Samorządu” był w tym roku ogłoszony po raz pierwszy przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej.

Sprawne zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego to m.in. budowa funkcjonalnej infrastruktury, określenie priorytetów rozwojowych, ciągłe podnoszenie jakości życia mieszkańców. Osiągnięcie tych celów nie byłoby możliwe bez sprawnego zarządzania budżetem. Na kluczową rolę skarbnika składa się zarówno umiejętność stosowania skomplikowanych i często niejednoznacznych przepisów prawa, jak i wysokie kompetencje w zarządzaniu zespołem finansowo-księgowym. Te wszystkie aspekty zostały dostrzeżone przez kapitułę konkursu, która podjęła decyzję na podstawie twardych danych dotyczących finansów, precyzyjnie i obiektywnie oceniając zakres odpowiedzialności, charakter podejmowanych zadań oraz złożoność struktury budżetu jst.

Wręczenie wyróżnień miało miejsce podczas Kongresu Perły Samorządu, który odbył się w dniach 17 – 18 maja w Gdyni. Poruszano wówczas kluczowe dla samorządów problemy i wyzwania, sięgając między innymi od opieki zdrowotnej, przez komunikację publiczną po turystykę i finanse. Podczas panelu dyskusyjnego „Czy nasze miasta są user-friendly?” doświadczenia z punktu widzenia gminy wiejskiej przedstawił wójt gminy Stare Miasto Ryszard Nawrocki, który podkreślił jak ważna jest rola samorządu dla równomiernego rozwoju. Stwierdził również, że każda gmina ma swoją specyfikę, zróżnicowane problemy, dlatego warto wsłuchiwać się w głosy mieszkańców.

Jednym z najbardziej wyczekiwanych podczas kongresu wystąpień było pojawienie się byłego premiera RP i europarlamentarzysty Jerzego Buzka. Doświadczony polityk podzielił się z uczestnikami swoimi spostrzeżeniami na temat problemów, z którymi borykają się samorządy w całym kraju, skupiając się na wpływie rządu na to, co dzieje się w lokalnej skali.

(Gmina Stare Miasto)