SOMPOLNO. Tomasz Ceglarek: ,,Otwórzmy Mąkolno na jezioro!”

1

Gmina Sompolno ma atuty przyrodniczo-krajoznawcze. Ale szanse turystyczne nie są wykorzystane. Nawet mieszkańcy gminy nie mogą z tych przyrodniczych walorów w pełni korzystać, na zwrócił uwagę mieszkaniec Mąkolna Tomasz Ceglarek, zapraszając do siebie Konińską Gazetę Internetową. – Co z tego, że mamy piękny teren, skoro nie ma dostępu do jeziora. Linia brzegowa jest zarośnięta. Prawie nie widać, że Mąkolno leży nad jeziorem – powiedział. Jego zdaniem czas wreszcie właściwie zagospodarować tereny przyrodnicze. Mogłoby to być także czynnikiem aktywizującym gospodarczo, poprzez przyciągnięcie do gminy turystów. – Wymaga to aktywności ze strony władz samorządowych. I pewnej wizji rozwoju gminy. Na razie jednak jest zastój - podkreślił Tomasz Ceglarek.