SOMPOLNO. Z Klubem Dziecięcym ,,Mali ogrodnicy”

2

15 maluchów w wieku od roku do 3 lat znajdzie opiekę w Klubie Dziecięcym ,,Mali ogrodnicy” w Sompolnie. Kierownikiem placówki jest Paulina Kocent. Klub oficjalnie otwarto 4 czerwca. W uroczystości wzięli udział: przewodniczący Rady Miejskiej w Sompolnie Ryszard Nowakowski; Justyna Wesołowska – kierownik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Sompolnie oraz ks. kanonik Mirosław Lament, proboszcz sompoleńskiej parafii.

Klub Dziecięcy ,,Mali ogrodnicy” powstał w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch+” 2018, koordynowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dofinansowanie dla placówki w Sompolnie wyniosło 119 tys. zł, przy poniesionych kosztach w wysokości 150 tys. zł.

Na razie w Klubie Dziecięcym ,,Mali ogrodnicy” jest 9 maluchów. Zajmują się nimi 2 opiekunki dziecięce.