SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. Ogłoszenia o naborze wniosków

Stowarzyszenie ,,Solidarni w Partnerstwie” zachęca do zapoznania się z ogłoszeniami o naborach wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
- nr 9/2018 dot. Premii na otwarcie działalności (nr 9)
- nr 10/2018 dot. Rozwoju przedsiębiorczości (nr 10)
oraz ogłoszenia naborów wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020:
- nr 6/2018/G dot. Rozwoju obiektów kultury na obszarze LGD (nr 6G)
- nr 7/2018/G dot. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - promocja turystyki (nr 7G)
- nr 8/2018/G dot. Zachowania dziedzictwa lokalnego - działania edukacyjne i rozwojowe (nr 8G)
- nr 9/2018/G dot. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - promocja dziedzictwa (nr 9G).

Ogłoszenie nr 6G

Ogłoszenie nr 7G

Ogłoszenie nr 8G

Ogłoszenie nr 9

Ogłoszenie nr 9G

Ogłoszenie nr 10